טיול לאברוצו, איטליה

6.6.2020

טיול קיץ לאיסלנד

12.8.2020

טיול למרוקו

9.4.2020

טיול קיץ לאיסלנד 

26.7.2020

טיול חורף לאיסלנד

9.4.2020

טיול לברזיל

25.6.2020