December 1, 2017

מוצא המינים – טיול בדגש מגוון המינים ביערות הגשם, הים והאיים של קוסטה ריקה.

טיול עומק ליערות הגשם, החופים ובעלי החיים של קוסטה ריקה. הטיול יכלול שמורות טבע כמו קורקובדו בדרום קוסטה ריקה ומנואל אנטוניו.

נחווה את יער הגשם בעזרת "קנופיי" – סיור מעל לצמרות יערות הגשם בעזרת ג...

Please reload